Kas mēs esam?

SIA "Augu spēks" ir Poplugu ģimenes uzņēmums, kurā realizējam savas idejas par dabai draudzīgu un cilvēkam vērtīgu produktu ražošanu.  Tādi nu mēs izskatāmies!

Kāpēc radījām šo uzņēmumu?

Pašlaik tiek daudz darīts, lai mūsu apkārtējā vide kļūtu labāka, tīrāka, lai mūsu bērnu bērniem būtu pieejami tikpat zaļi meži un tīri ūdeņi, kā tas mums ir pieejams šodien. Arī mēs gribam dot kripatiņu ieguldījuma šajā virzienā, piedāvājot sabiedrībai dabai draudzīgas alternatīvas! Vai tas nav brīnišķīgi, ja vari savā dārzā lietot sev, bērniem un mājdzīvniekiem nekaitīgu augu aizsardzības līdzekli? Un kas var būt lieliskāks par dabīgu egļu smaržu savā mājā? 

Mūsu idejas atbalstītāji

Lai varētu atsperties un uzsākt uzņēmējdarbību, esam piedalījušies vairākos projektu konkursos. Pirmās ugunskristības, kurās guvām pārliecību par savas idejas dzīvotspēju, bija piedalīšanās Jelgavas novada izsludinātajā biznesa ideju konkursā "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2019"

Šeit mēs prezentējam savu ideju

Balvas saņemšana Jelgavas novada "Uzņēmēju nedēļa 2019" noslēguma pasākumā un foto ar Jelgavas novada domes pārstāvjiem

Draudzīga un humora pilna saruna ar Nauri Brikamni par uzņēmuma nākotni

Savas uzņēmējspējas pilnveidojām, piedaloties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajā konkursā "Laukiem būt".

Savukārt, lai paaugstinātu uzņēmuma ražošanas efektivitāti, palielinātu uzņēmuma konkurētspēju un uzsāktu jaunu produktu ražošanu, piedalījāmies LEADER projektu konkursā. Vairāk par šo projektu lasi šeit

https://www.partneribalielupe.lv/index.php/leader-projekti/realizetie-uznemejdarbibas-attistibas-projekti/517-bezatkritumu-razosanas-attistisana-un-pievienotas-vertibas-radisana-augkopibas-produktiem