Dabīgi dārza aizsardzības līdzekļi

Pēdējās desmitgadēs ir palielinājusies izpratne par ilgtspējīgas lauksaimniecības nozīmi. Viens no iemesliem, kas to veicinājis, ir sintētisko pesticīdu (piemēram, imidakloprīda, abamektīna, amitrāza, tiametoksama u.c.) plašā izmantošana un to iespējamā sekundārā negatīvā ietekme uz augiem vērtīgajiem plēsējkukaiņiem, piemēram, vairogblaktīm, halcidoīdu lapsenēm, koku laupītājblaktīm, mārītēm, kas nereti tiek izmantoti augu kaitēkļu bioloģiskajai kontrolei. Tāpēc ir aktualizējusies nepieciešamība pēc bioloģiskas izcelsmes un videi draudzīgām alternatīvām kaitēkļu apkarošanai. 

Ir zināmas vairāk nekā 2000 augu sugas, kas satur ķīmiskus savienojumus, kas atbaida kaitēkļus. Īpaši plaši pārstāvēti ir miršu dzimtas, panātru dzimtas, asteru dzimtas, nakteņu dzimtas, tauriņziežu dzimtas, amariļļu dzimtas u.c. dzimtu augi. Arī Latvijā šādus augus mēs varam atrast, piemēram, amariļļu dzimtas pārstāvis, ķiploks (Allium sativum L.). Tā kā šis ir plaši pieejams un labi pazīstams augs, tad tas ir labi izpētīts un par tā lomu kaitēkļu atbaidīšanā un ietekmi uz vērtīgajiem plēsējkukaiņiem ir pieejami daudzi pētījumi.

Mūsu būtība un pārliecība neļauj dārzā izmantot ķīmiskus līdzekļus, tāpēc jau gadiem eksperimentējam ar dabīgiem līdzekļiem, lai noskaidrotu, kurš ir efektīvākais cīņā pret dārza kaitēkļiem. Balstoties uz personīgo pieredzi un zinātnisko pētījumu rezultātiem, esam radījuši produktus, kas nodrošina dabīgu aizsardzību pret dārza kaitēkļiem.

Ķiploku hidrolāts "Ķiploku spēks"

Ķiploku ķīmiskais sastāvs ir ļoti sarežģīts, un līdz šim ir identificēti vairāk nekā 100 ķīmiskie savienojumi, no kuriem dominē dažādi organiskā sēra savienojumi, piemēram, tiosulfināti un disulfināti (tostarp alicīns). Pateicoties šiem ķīmiskajiem savienojumiem, ķiplokam un no tā iegūtajiem ekstraktiem, t.sk. hidrolātiem, piemīt insekticīdas un kaitēkļus atbaidošas īpašības. Kaitēkļiem, nonākot saskarē ar ķiploku ekstraktu, tiek traucētas to normālas fizioloģiskās un bioloģiskās aktivitātes.

Pamtojoties uz šiem zinātniski pierādītiem faktem, esam radījuši produktu "Ķiploku spēks", kas sastāv no 100% ķiploku hidrolāta jeb destilēta ūdens un ēterisko eļļu maisījuma.

Ķiploku hidrolāts "Ķiploku spēks" tiek fasēts 1 litra un 3 litru iepakojumā

Videi draudzīga alternatīva sintētiskiem ķīmiskiem insekticīdiem

Ķiploku sastāvā esošās aktīvās vielas darbojas kā insekticīds un ķiploku ēterisko eļļu saturoši šķīdumi darbojas kā efektīvi augu aizsardzības līdzekļi pret dārza kaitēkļiem.

Zinātnisko pētījumos ir pierādīts, ka ķiploku hidrolāts var tik izmantots, kā alternatīva sintētiskajiem pesticīdiem. Tas ierobežo lidojošo un rāpojošo kaitēkļu (laputis, tripši, tīklērces u.c.) izplatību.

Ķiploku hidrolātam piemīt akaricīdas jeb pretērču īpašības. Tā, piemēram, zinātniskā pētījumā tika pierādīts, ka, apstrādājot augus, uz kuriem bija savairojušās parastās tīklērces, ar ķiploku hidrolātu, palielinājās tīklērču mirstība un tās neizplatījās tālāk uz citiem augiem.

Ķiploku hidrolāta akaricīdās īpašības veidojas, pateicoties tajā esošajām ķīmiskajām vielām. Kopumā tas ir ap 16 dažādas aktīvās ķīmiskās vielas, no kurām visvairāk sastopamas ir:

  • dialildisulfīds;
  • organiskie sēra savienojumi;
  • izomentons;
  • 1,8- cineols;
  • pulegons.

Ķiploku hidrolāta pozitīvā ietekme uz kaitēkļu mirstību ir izskaidrojama ar to, ka tajā atrodas organiskā sēra savienojumi augstās koncentrācijas. Tā, piemēram, ķiploks satur līdz pat četrām reizēm vairāk sēra nekā citi sēru saturoši dārzeņi – sīpoli, brokoļi, ziedkāposti.

Pētījumu rezultāti liecina, ka ķiploku hidrolātu var uzskatīt par drošu biopesticīdu un to var efektīvi izmantot kā videi draudzīgu alternatīvu sintētiskiem ķīmiskiem insekticīdiem, turklāt to var izmantot kombinācijā ar bioloģisko kaitēkļu kontroli, kurā izmanto vērtīgos plēsējkukaiņus.

Ietekme uz augiem vērtīajiem kukaiņiem

Novērtējot ķiploku hidrolāta ietekmi uz augiem vērtīgajiem kukaiņiem, kas pamatā barojas ar augu kaitēkļiem, būtiska negatīva ietekme nav novērota. Pētījumos tiek konstatēts, ka tikai atsevišķos gadījumos, kad tiek būtiski pārsniegta rekomendētā ķiploka hidrolāta lietošanas deva, novērojama negatīva ietekme uz vērtīgo kukaiņu, piemēram, vairogblakšu vairošanās spējām.

Augu biostimulators

Ķīnas zinātnieki ir izpētījuši ķiploku hidrolāta stimulējošo ietekmi uz tomātu stādiem. Pētījumā tika novērots, kā tomātu stādu augšanu ietekmē ķiploku hidrolāta smidzināšana uz lapām un/vai ķiploku hidrolāta pievadīšana auga saknēm kopā ar laistāmo ūdeni. Pētījuma rezultāti liecina, ka ķiploku hidrolāta lietošana ievērojami uzlaboja tomātu stādu metabolismu. Tika novērots, ka ķiploku hidrolāta lietošanas rezultātā palielinājās augu augstums, lapu laukums, stublāja diametrs, augu svaigā/sausā masa. Galvenie bioloģiskie procesi, kas veicināja šādu augu reakciju, bija antioksidantu enzīmu - superoksīda dismutāzes (SOD) un peroksidāzes (POD) - paaugstinātā aktivitāte pēc ķiploka ekstrakta lietošanas. 

Šāda veida pētījumi ir ļoti iedvesmojoši un vēlreiz apliecina, ka ilgtspējīgai lauksaimniecībai ir nākotne un dabā pastāv ļoti daudzas alternatīvas, kā uzlabot augu kvalitāti un ražību, tikai jāmāk tās atrast un izprast.

Informācijas sagatavošā izmantotie avoti:

Attia S. et al. (2011) Effective concentrations of garlic distillate (Allium sativum) for the control of Tetranychus urticae (Tetrancychidae). Journal of Applied Enthomology.

Dabrowski T.Z., Seredynska U.S. (2007) Characterisation of two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch, Acri: Tetranychidae) response to aqueous extracts from selected plant species. J. Plant. Prot. Res. 47, 113-124

Hayat S. et al. (2018) Aqueous garlic extract stimulates growth and antioxidant enzymes activity of tomato (Solanum lycopersicum). Scientia Horticulturae 240, pp. 139–146

Mamduh Z. Et al. (2017) Side effects of garlic extract on the life history parameters of the predatory bug, Podisus maculiventris (Say) (Hemiptera: Pentatomidae). Crop Protection, Vol. 100, 65-72 p.

Plata-Rueda A. et al. (2017) Insecticidal activity of garlic essential oil and their constituents against the mealworm beetle, Tenebrio molitor Linnaeus (Coleoptera: Tenebrionidae). Scientific Reports 7, 46406. DOI: 10.1038/srep46406

Singh U.P. Prithiviraj B., Sarma B.K., Singh M., Ray A.B. (2001) Role of garlic (Allium sativum L.) in human and plant diseases. Indian J. Exp. Biol. 39, 310-322


Ķiploku hidrolāta "Ķiploku spēks" lietošanas rekomendācijas

📌Neietekmē augļu, ogu vai dārzeņu garšu.

📌Nav toksisks, drošs bērniem, mājdzīvniekiem un augiem.

📌Nekaitīgs augiem derīgajiem bezmugurkaulniekiem - sliekām, bitēm, mārītēm, u.c.

Līdzekli izsmidzina uz augiem lapu plaukšanas periodā, pirms augu ziedēšanas vai citā kaitēkļu invāzijas periodā.

Līdzekli atšķaida ar ūdeni attiecībā 1:10 (profilaksei visas sezonas garumā) vai 1:5 (kaitēkļu invāzijas gadījumā).

Esam sagatavojuši video, kur vari ielūkoties produkta tapšanā un pielietošanā:

Dabīga augu aizsardzības līdzekļa izmantošana aveņu, cidoniju, saldo ķiršu un ābeļu aizsardzībai piemājas saimniecībā "Mūsu avenes"